Guidelines for structure and content of research papers

Maqola mualliflari faqat ishonchli tadqiqot natijalarini topshirishlari kerak. Ishning asosiy tafsilotlari xatosiz ko'rsatilishi kerak. Asar etarlicha batafsil bo'lishi va natijalarning tekshirilishini ta'minlash uchun etarli miqdordagi bibliografik havolalarni o'z ichiga olishi kerak. Soxta yoki bila turib noto'g'ri bayonotlar axloqiy xatti-harakatlarning standartini tashkil qiladi va qabul qilinishi mumkin emas.

Powered by I-Edu Group