Current Issue


Vol. 7 No. Maktabgacha ta'limda xorijiy til (2023): THE TYPES OF MODERN LINGUISTICS AND THEIR PLACE IN UZBEK LINGUISTICS

Jizzax davlat pedagogika universiteti maktabgacha ta’lim fakulteti negizida “Zamonaviy maktabgacha pedagogika” (Maktabgacha ta’lim jurnali). Jurnalning vazifasi. Zamonaviy maktabgacha tarbiya pedagogikasi (Maktabgacha ta'lim jurnalining vazifasi) mualliflar va talabalar o'rtasida ilmiy hamkorlik uchun samarali platforma yaratishdir. Jurnalning ixtisoslashuvini inobatga olib, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash, maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash, maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o‘rgatish, maktabgacha ta’lim muassasalari talabalari va magistrlarini ilmiy tadqiqot ishlariga jalb etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotga oid ishlarni chop etish yo‘lga qo‘yilgan.

Powered by I-Edu Group