Requirements to tables and figures

Illyustratsiyalar soni (rasmlar, jadvallar, diagrammalar, diagrammalar) 10 ta bilan cheklangan. Barcha formulalar yaxshilab tekshirilishi kerak. Jadvallar faqat muhim umumlashtirilgan va statistik jihatdan qayta ishlangan ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak. Barcha ma'lumotlar maqola matnida izohlanishi kerak. Izohlanmagan ma'lumotlar jadvallarga kiritilmasligi kerak. Barcha jadvallar raqamlangan va sarlavhali bo'lishi kerak. Barcha tushuntirishlar sarlavhalarda emas, balki yozuvlarda (izohlarda) ko'rsatilishi kerak.
Powered by I-Edu Group