Requirements to abstracts

Xulosa - ilmiy maqolaning maqsadi, mazmuni, turi, shakli va boshqa xususiyatlari jihatidan qisqacha tavsifi.

Izohlash quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

ilmiy maqolaning asosiy mazmunini belgilashga, uning dolzarbligini aniqlashga va maqolaning to'liq matniga murojaat qilish to'g'risida qaror qabul qilishga imkon beradi;
axborot tizimlarida, shu jumladan axborot olish uchun avtomatlashtirilgan tizimlarda ishlatiladi.
Avtoreferat tadqiqotning maqsadi, maqolaning asosiy mazmuni va yangiligini boshqalar bilan taqqoslaganda, mavzu va maqsad bilan bog'liq, shuningdek olingan natijalarni aks ettirishi kerak.

Tavsifning o'rtacha hajmi - 600 ta belgidan iborat

 

Powered by I-Edu Group