[1]
S. Buronova, “Bolalarning maktabgacha ta’lim tashkilotiga muvaffaqiyatli moslashishini tashkil etishga qo’yiladigan pedagogik talablar”, presedu, vol. 3, no. Preschool education journal, Nov. 2021.