Buronova, S. (2021) “Bolalarning maktabgacha ta’lim tashkilotiga muvaffaqiyatli moslashishini tashkil etishga qo’yiladigan pedagogik talablar”, Мактабгача таълим журнали, 3(Preschool education journal). Available at: https://presedu.jdpu.uz/index.php/presedu/article/view/3039 (Accessed: 20April2024).