[1]
Buronova, S. 2021. Bolalarning maktabgacha ta’lim tashkilotiga muvaffaqiyatli moslashishini tashkil etishga qo’yiladigan pedagogik talablar. Мактабгача таълим журнали. 3, Preschool education journal (Nov. 2021).